• Home
  • /
  • News
  • /
  • กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังต่อเนื่อง

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติอ่าวป่าตอง จำนวน 4 คน ได้ลงดำน้ำเพื่อติดตามผลการเจริญเติบโต จากการปลูกปะการังโดยใช้เศษปะการังที่แตกหักในธรรมชาติ และตัดสายรัดเคเบิลไทร์ออก หลังจากปลูกเป็นเวลา 7 วัน พบว่าปะการังสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้เมื่อถูกยึดตืดกับแนวปะการังเดิม นอกจากนี้ยังพบว่า กิ่งปะการังบางส่วนหลุดหาย และฟอกขาวตายแต่เป็นส่วนน้อย จากการติดตามพบว่ามีปะการังที่ยังมีชีวิต 471 โคโลนี คิดเป็น 92.37% ปะการังที่หลุดหาย 24 โคโลนี คิดเป็น 4.70% และปะการังที่ฟอกขาวตาย 15 โคโลนี คิดเป็น 2.93% อีกทั้งจะมีการติดตามผลต่อเนื่องต่อไป